GIÁ TRỊ P (P VALUE) TRONG KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ

Giá trị p trong kiểm định giả thuyết

Trị số P cho chúng ta biết xác suất của dữ liệu (data) nếu một giả thuyết là đúng.

P: có thể gọi là sai số cho phép

P có các mức : 1%, 5%, 10%

Khi kiểm nghiệm một giả thuyết, chúng ta chọn một mức ý nghĩa (α), và sau đó tính toán số liệu thống kê dựa trên các dữ liệu để lấy được một mức ý nghĩa quan sát được (p-value). Cuối cùng, so sánh 2 mức này (α và p-value) để đưa ra quyết định bác bỏ giả thuyết hoặc không bác bỏ giả thuyết.

Giá trị p (p value) là mức ý nghĩa quan sát (observed significance level), tương ứng với giá trị thống kê kiểm định.

Ví dụ: khi dùng hàm kiểm định z, giá trị p là diện tích (xác suất) của đường phân bố từ giá trị thống kê kiểm định z đến vô cực. Hay nói cách khác, giá trị p là giá trị nhỏ nhất của mức ý nghĩa α mà chúng ta từ chối giả thuyết H0. Nếu α nhỏ hơn nữa thì chúng ta chấp nhận H0 vì lúc nãy z sẽ nhỏ zα (và p sẽ lớn hơn α). Giá trị p cũng là giá trị lớn nhất của α cho phép chúng ta chấp nhận H0. Nếu α lớn hơn giá trị này, chúng ta từ chối H0.

Giá trị p đóng vai trò quan trọng trong kiểm định thống kê vì các phần mềm xử lý thống kê đều cho chúng ta giá trị này. Hơn nữa, nó rất dễ dàng nhận biết và sử dụng. Khi ra quyết định từ chối hay chấp nhận một giả thuyết chúng ta chỉ cần xem xét giá trị p. Nếu p > α chúng ta từ chối HR (chấp nhận H0) và nếu p < α chúng ta chấp nhận HR (từ chối H0)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*