GIỚI THIỆU

Deadline nộp báo cáo đang đến gần, các bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS như:

  • Dữ liệu Data quá xấu, các bước kiểm định đều không đạt yêu cầu: Cronbach’s Alpha, EFA, tương quan Pearson, hồi quy đa biến, đa cộng tuyến, Durbin watson, ANOVA, T – Test…vv. Tất cả đều không đúng như yêu cầu của các bạn?
  • Ngay cả khảo sát thực tế cho thấy dữ liệu Data xấu, không đủ ý nghĩa thống kê. Các bạn muốn điều chỉnh kết quả và phân tích lại nhưng không biết làm thế nào?
  • Hay thậm chí các bạn không biết gì về phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS?
Dịch vụ Xử lý SPSS – AMOS

Dịch vụ  xử SPSS & AMOS: 

  •  Xây dựng bộ data + phân tích cho lĩnh vực: kinh tế, xã hội, y tế Chạy ra số liệu đạt yêu cầu cho phân tích định lượng.
  • Thiết kế slide thuyết trình chuyên nghiệp
  •  Hỗ trợ tư vấn thực hiện luận văn – khóa luận QTKD
  • Gia sư SPSS và AMOS cho các bạn muốn nắm rõ về phân tích thống kê.

Ngoài ra, chúng tôi còn nhận phân tích data gấp và giao bài trong vòng 24h (Giá cả thương lượng)

Zalo: 0901623888
Email: dichvuluanvan.spss@gmail.com