DỊCH VỤ XỬ LÝ SPSS

Giới thiệu SPSS

Dịch vụ Xử lý SPSS sẽ hỗ trợ bạn trong các vấn đề mà bạn gặp phải trong quá trình phân tích SPSS. Hệ số Cronbach’s Alpha không đạt yêu cầu, EFA không gom đúng nhóm, Kết quả hồi quy không có ý nghĩa thống kê. Hoặc các bạn không biết gì về SPSS, không biết các bước phân tích số liệu. Phải bắt đầu từ đâu, mã hóa số liệu như thế nào? Dịch vụ xử lý SPSS sẽ giúp bạn để bạn tiết kiệm được thời gian và tập trung vào việc viết kết quả phân tích số liệu.

Dịch vụ Xử lý SPSS

  • Nhập liệu Data
  • Kiểm định Cronbach Alpha
  • Phân tích nhân tố khám phá (EFA)
  • Phân tích tương quan Pearson
  • Phân tích hồi quy tuyến tính bội (Linear)
  • Hồi quy nhị phân (Binary logistic) dành cho biến phụ thuộc có 2 giá trị (biến nhị phân)
  • Phân tích hồi quy thứ bậc (Dùng để kiểm định giả thuyết biến điều tiết – Moderator hypothesis)
  • Kiểm định biến trung gian bằng Phân tích Sobel test (Dùng để kiểm định giả thuyết biến trung gian – Mediator hypothesis)
  • Kiểm định sự khác biệt trung bình giữa các nhóm nhân khẩu học bằng phân tích T-test và ANOVA
Báo giá dịch vụ SPSS

Ghi chú: Khi sử dụng dịch vụ, team mình sẽ hỗ trợ cách đọc kết quả từ bước Cronbach alpha đến phần hồi quy. Việc hỗ trợ cách đọc kết quả này sẽ giúp các bạn nắm được ý nghĩa của các kết quả trong bảng output SPSS. Bạn có thể tham khảo cách diễn giải của dịch vụ xử lý SPSS để hoàn thiện cho chương 4 – Kết quả nghiên cứu của mình.

Để trao đổi kỹ hơn về hướng xử lý, các vấn đề bạn đang gặp phải trong quá trình xử lý SPSS. Bạn có thể gửi bảng câu hỏi, mô hình nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu, data đã thu thập về cho nhóm để được tư vấn kỹ hơn.

Thông tin liên hệ SPSS

NHẬN LÀM GẤP GIAO BÀI TRONG VÒNG 24 TIẾNG (GIÁ THƯƠNG LƯỢNG)
Các bạn liên hệ nhóm để được tư vấn chi tiết hơn

Hotline &Zalo: 0901623888
Email: dichvuluanvan.spss@gmail.com