DỊCH VỤ SPSS – CẦN THƠ

SPSS | NHẬN XỬ LÝ SỐ LIỆU SPSS, AMOS, SMART PLS TẠI CẦN THƠ

 

Deadline nộp báo cáo đang đến gần, các bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề phân tích định lượng bằng phần mềm SPSS, AMOS, SMART PLS như:

 • Dữ liệu Data quá xấu, các bước kiểm định đều không đạt yêu cầu
 • Dữ liệu thu thập đều không đúng như yêu cầu của các bạn?
 • Khảo sát thực tế cho thấy dữ liệu Data xấu, không đủ ý nghĩa thống kê.
 • Hay thậm chí các bạn không biết gì về phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS?

 

Quy trình phân tích trên SPSS:

 • Thống kê mô tả (tần số, điểm trung bình)
 • Đánh giá độ tin cậy thang đo
 • Phân tích nhân tố khám phá (EFA)
 • Phân tích tương quan Pearson
 • Phân tích hồi quy đa biến (nếu mô hình có 1 biến phụ thuộc là biến định lượng)
 • Phân tích hồi quy nhị phân (nếu mô hình có 1 biến phụ thuộc là biến nhị phân)
 • Phân tích hồi quy thứ bậc (nếu mô hình nghiên cứu có biến điều tiết)
 • Kiếm định khác biệt trung bình (T-test, ANOVA)

Quy trình phân tích trên AMOS

 • Thống kê mô tả (tần số, điểm trung bình)
 • Đánh giá độ tin cậy thang đo
 • Phân tích nhân tố khám phá (EFA)
 • Phân tích nhân tố khẳng định (CFA)
 • Phân tích SEM (bước kiểm định giả thuyết nghiên cứu)

Quy trình phân tích trên Smart PLS

 • Đánh giá mô hình đo lường: đánh giá CR, AVE, outer loading, độ phân biệt
 • Kiểm định mô hình cấu trúc (SEM PLS – Bootstrapping): tác động trực tiếp, gián tiếp, R2, f2, đa cộng tuyến (VIF)

Sau khi bàn giao dữ liệu, các bạn có bất kỳ thắc mắc nào về cách xử lý số liệu SPSS thì hãy liên hệ điện thoại, qua mail, gặp trực tiếp …

😀 Bạn đừng quá lo ! Chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết mọi vấn đề của bạn trên chặng đường nghiên cứu của bạn.

Zalo hỗ trợ: 0901623888