NGUYÊN NHÂN GÂY SAI SÓT TRONG THU THẬP DỮ LIỆU

Có nhiều nguyên nhân làm giảm chất lượng của dữ liệu thu thập được. Trong khâu thu thập dữ liệu, chúng ta có thể chia thành ba nguyên nhân chính gây ra sai lệch:

  1. Do thiết kế bảng hỏi khảo sát không đạt yêu cầu. Đặc biệt là sử dụng các thuật ngữ gây nhầm lẫn, câu hỏi không rõ ràng, nội dung câu hỏi trùng lắp, hình thức trình bày không thống nhất, dễ gây nhầm lẫn cho phỏng vấn viên…Vì vậy, việc kiểm tra bảng hỏi bằng cách khảo sát thử để có thể điều chỉnh nội dung bảng hỏi nhằm làm giảm sai sót trong thiết kế.
  2. Do hướng dẫn phỏng vấn viên không kỹ lưỡng, đặc biệt là tính chủ quan, không kiểm tra lại phỏng vấn viên để xác định họ đã hiểu tất cả các câu hỏi và trả lời trong bảng câu hỏi, đã nắm vững kỹ thuật phỏng vấn, cách dùng các dụng cụ hỗ trợ phỏng vấn…
  3. Kỹ thuật phỏng vấn kém do phỏng vấn viên thiếu kinh nghiệm trong công tác phỏng vấn, chủ quan, không chịu rèn luyện kỹ năng phỏng vấn là nguyên nhân thứ ba tạo nên sai lệch trong khâu thu thập dữ liệu.
  4. Do phỏng vấn sai đối tượng. Đối tượng được phỏng vấn không hiểu bảng hỏi, không nắm được vấn đề cần khảo sát hoặc họ không quan tâm đến vấn đề mà chúng ta đang nghiên cứu.

Nguồn: tổng hợp

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*