MÃ HÓA, XỬ LÝ BẢNG HỎI CÓ NHIỀU CÂU TRẢ LỜI TRONG SPSS

Câu hỏi nhiều lựa chọn

Thông thường, khi thực hiện bảng hỏi nghiên cứu trong các survey làm luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ hay các công trình nghiên cứu khoa học các bạn sẽ quen với việc mã hóa và xử lý các câu hỏi đơn có 1 lựa chọn (Single Answer). Trong một số trường hợp, các câu hỏi được thiết kế dưới dạng nhiều lựa chọn (Multi Answer).

Câu hỏi có nhiều lựa chọn (Multi Answer) là câu hỏi có nhiều đáp án và người trả lời có thể trả lời nhiều đáp án khác nhau cùng lúc (nhiều hơn 1 đáp án). Các đáp án này có thể được thể hiện dưới dạng nhiều biến nhị phân ( Có – không) hoặc được mã hóa dưới dạn các biến có nhiều câu trả lời.

Một ví dụ về câu hỏi có nhiều lựa chọn bên dưới:

Câu hỏi có nhiều lựa chọn

Câu 1 có 5 lựa chọn (5 đáp án) vì vậy chúng ta sẽ tạo 5 đáp án tương ứng thành 5 cột từ c1.1 đến c1.5

Mã hóa câu hỏi có nhiều lựa chọn

Giả sử

Người thứ 1 chọn đáp án 1, 2

Người thứ 2 chọn đáp án 1,3,4

Người thứ 3 chọn đáp án 2,3,4

Người thứ 4 chọn đáp án 1, 4 thì cách bạn mã hóa và nhập liệu như sau:

Mã hóa câu hỏi có nhiều lựa chọn

Sau khi nhập liệu xong từ Excel thì các bạn chuyển sang File SPSS (Input Data exel vào SPSS để xử lý tiếp).

Nhập liệu SPSS từ excel

Tiếp tục gán giá trị vào các câu trả lời đã được mã hóa thành số (number) bên ExcelTiếp tục gán giá trị vào các câu trả lời đã được mã hóa thành số (number) bên Excel

Để chạy thống kê mô tả cho câu hỏi có nhiều lựa chọn. Các bạn thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Define biến: Analyze –> Multiple Response –> Define Variable Sets…

Xử lý câu hỏi nhiều lựa chọn

Chuyển các câu trả lời có nhiều đáp án (Ở đây là từ câu c1.1 đến câu 1.5 từ Ô Set Definition sang Ô Variable in Set…

Ở mục Categories: Mục Range các bạn cho chạy từ 1 đến 5 (tương ứng 5 đáp án trong câu hỏi có nhiều lựa chọn)

Ở mục Name: Các bạn đặt tên cho biến : có thể là cau1 hoặc tên tùy theo bạn muốn đặt

Sau khi xong bước này bạn bấm chứ Add để hoàn thành và Rồi bấm Close

Sau đó chúng ta tiếp tục đi vào thống kê tần số cho biến MA vừa tạo

Vào Analyze –> Multiple Response –> Frequencies

Đưa biến mới tạo qua bên Ô Table(s) for. Rồi bấm OK

Thường thì các câu trả lời có nhiều đáp án mình sẽ đọc kết quả ở cột cuối. Tổng % của các lựa chọn sẽ luôn lớn hơn 100%.

Kết quả xử lý câu hỏi nhiều lựa chọn

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*